Interpretacje indywidualna

 

Wniosek Podatnika z dnia Interpretacja indywidualna z dnia Rodzaj zdarzenia

14.04.2022 r.

str 1-4

12.07.2022 r.

dokument

dot. ustalenia czy państwowa jednostka budżetowa jest podatnikiem podatku od nieruchomości

09.02.2022 r.

str 1-3

22.03.2022 r.

dokument

dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości hali namiotowej

29.10.2020 r.

str 1-11

22.01.2021 r.

dokument

dot. opłaty skarbowej od składanego pełnomocnictwa

24.08.2015 r.

str 1-8

20.11.2015 r.

dokument

dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości nieruchomości na których ustanowiona jest odrębna własność lokali

24.08.2015 r.

str 1-8

20.11.2015 r.

dokument

dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości nieruchomości na których ustanowiona jest odrębna własność lokali

12.06.2015 r.

str 1-9

10.09.2015 r.

dokument

dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości nieruchomości na których ustanowiona jest odrębna własność lokali

18.05.2015r.

str. 1-9

18.08.2015r.

dokument

dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości nieruchomości na których ustanowiona jest odrębna własność lokali

28.10.2015 r. dodatkowe wyjaśnienie Podatnika

str. 1

12.11.2015 r.

dokument

dot. zwolnienia przedszkola z opodatkowania podatkiem od nieruchomości

14.01.2015 r.

str. 1-2

12.03.2015 r.

dokument

-interpr. uchylona Wyrokiem Woj. Sądu Admin. w Łodzi z dnia 01.10.2015 r.  Sygn. akt I SA/Łd 611/15

dot. zwolnienia przedszkola z opodatkowania podatkiem od nieruchomości

17.10.2014 r.

str. 1-3

08.01.2015 r.

dokument

dot. opodatkowania nieruchomości wraz z budynkiem i urządzeniami znajdującymi się w tym budynku służącymi jako węzeł cieplny

21.11.2014 r.

str 1-2

16.12.2014 r.

dokument

dot. zwolnienia przedszkola z opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

25.09.2014 r.

str 1-6

07.11.2014 r.

dokument

dot. zwolnienia przedszkola z opodatkowania podatkiem od nieruchomości

20.06.2014 r.,

str. 1-7

25.07.2014 r.

dokument

dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości nieruchomości na których ustanowiona jest odrębna własność lokali:

02.03.2012 r.

str. 1, str. 2

09.05.2012 r.

dokument

dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynków mieszkalnych zajętych przez leśniczych na kancelarie

27.02.2012 r.

str. 1, str. 2

09.05.2012 r.

dokument

dot. ustalenia podatnika podatku od nieruchomości w przypadku pracownika Nadleśnictwa korzystającego nieodpłatnie z nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz w zarządzie Lasów Państwowych, na podstawie umowy zawartej  z zarządem Lasów Państwowych

 

Wytworzył:
Alicja Wojewódzka
Udostępnił:
Wojewódzka Alicja
(2010-12-22 20:01:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Bąkowska Małgorzata
(2022-08-05 14:13:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki