Stawki podatku 2024/ Deklaracje /Uchwały

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

W roku 2024 obowiązują stawki podatku od nieruchomości z roku poprzedniego 

2023 rok:

Uchwała Nr LXVI/512/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

2022 rok:

Uchwała Nr LI/379/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2021 rok:

Stawki podatku od nieruchomości na 2020, 2021:

Uchwała Nr XX/168/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UWAGA

Zgodnie z art. 37 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2244) zostały wprowadzone zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym.

W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01.07.2019 r., stosuje się druki informacji i deklaracji podatkowych na wzorach formularzy wynikających ze stosowanych dotychczas uchwał podjętych przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.

Nowe druki podatkowe od 01.07.2019 r.,  obowiązujące na 2020, 2021, 2022, 2023:

Podatek od nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

Rozporządzenie określa wzór:

1. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5. deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6. załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

7. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

 

Podatek rolny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)

Rozporządzenie określa wzór:

1. informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2. załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3. załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4. załącznika do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5. deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6. załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

7. załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

 

Podatek leśny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

Rozporządzenie określa wzór:

1. informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2. załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3. załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4. załącznika do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5. deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6. załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

7. załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

 

Wzory informacji deklaracji podatkowych można również pobrać ze strony www.podatki.gov.pl

 

Druki (obowiązują od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.)

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wzoru załącznika do informacji i deklaracji podatkowych.

Załącznik Nr 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Załącznik Nr 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 3 Deklaracja na podatek rolny.

Załącznik Nr 4 Deklaracja na podatek leśny.

Załącznik Nr 5 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2023, 2024 rok:

Uchwała Nr LXVI/513/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr LXVII/542/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/513/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych na lata: 2019, 2020, 2021, 2022.

Uchwała Nr LXXI/629/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych

UWAGA nowe DRUKI (obowiązują od 01.01.2019 r.)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1

Załącznik do deklaracji DT - 1

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. poz. 2436)

 

STAWKI PODATKOWE W LATACH POPRZEDNICH:

PODATEK:

Stawki podatku od nieruchomości na 2019:

Uchwała Nr LXXI/628/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2017, 2018:

Uchwała Nr XXXVI/325/2016 Rady Miejskie Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

DRUKI deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego:

Uchwała Nr XXI/214/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wzoru załącznika do informacji i deklaracji podatkowych z dnia 22.12.2015 r. => Deklaracje 2017, 2018.

Formularze  deklaracji  i  informacji  => na lata 2011 - 2015

Na rok 2016 obowiązywała:

Uchwała Nr XIX/184/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2013, 2014 i 2015 obowiązywała:

Uchwała Nr XXXII/276/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

W 2012 r. obowiązywała:

Uchwała Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 listopada  2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego w dniu 15 grudnia 2011 r. Nr 371,poz. 3990.

W  2011 r. obowiązywała:

Uchwała Nr V/21/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

W latach  2008, 2009, 2010   obowiązywała:

Uchwała Nr XIX/148/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

 W latach od 2004 do 2007 roku obowiązywała:

Uchwała Nr XVII/183/03 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

TRANSPORT:

na rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 obowiązywały:

Uchwała Nr XIX/155/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 394, poz. 3989.

W roku 2011 obowiązywała:

Uchwała Nr V/22/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego.Nr 394 poz. 3852.

W roku  2010 obowiązywała:

Uchwała Nr L/437/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Dz.Urz. Nr 378, poz. 3237

 W latach 2008 i 2009 roku obowiązywała:

Uchwała Nr XIX/147/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

W latach 2006 i 2007 roku obowiązywała:

Uchwała Nr XLVIII/441/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

W latach 2004 i 2005 roku obowiązywała:

 Uchwała Nr XVII/184/2003 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
PODATEK  ROLNY:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 333) - art.4, art.6

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2023 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosiła 89,63 zł za 1 kwintal (M.P. 2023, poz. 1129).

Stawki podatku rolnego w 2024 r.

 • Od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne 224,075 zł (równowartość pieniężna 2,5 q żyta)
 • Od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 448,15 zł (równowartość pieniężna 5 q żyta)

Stawki podatku rolnego w 2023 r.

 • Od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne 185,12 zł (równoważność pieniężna 2,5 q żyta)
 • Od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 370,25 zł (równowartość pieniężna 5 q żyta)

Stawki podatku rolnego w 2022 r.

 • Od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne 153,70 zł (równoważność pieniężna 2,5 q żyta)
 • Od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 307,40 zł (równowartość pieniężna 5 q żyta)

Stawki podatku rolnego w 2021 r.

 • Od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne 146,38 zł
 • Od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 292,75 zł

Stawki podatku rolnego w 2020 r.

 • Od 1 ha przeliczeniowego 146,15 zł
 • Od 1 ha fizycznego 292,30 zł

Stawki podatku rolnego w 2019 r.

 • Od 1 ha przeliczeniowego 135,90 zł
 • Od 1 ha fizycznego 271,80 zł 

Stawki podatku rolnego w 2018 r.

 • Od 1 ha przeliczeniowego 131,23 zł
 • Od 1 ha fizycznego 262,45 zł

Stawki podatku rolnego w 2017 r.

 • Od 1 ha przeliczeniowego 131,10 zł
 • Od 1 ha fizycznego           262,20 zł

Stawki podatku rolnego w 2016 r.

 • Od 1ha przeliczeniowego  134,37 zł
 • Od 1ha fizycznego             268,75 zł

Stawki podatku rolnego w 2015 r.:

 • Od 1ha przeliczeniowego      153,43 zł
 • Od 1ha fizycznego                306,85 zł

Stawki podatku rolnego w 2014 r.:

 • Od 1ha przeliczeniowego      173,20 zł
 • Od 1ha fizycznego                346,40 zł

Stawki podatku rolnego w 2013 r.:

 • Od 1ha przeliczeniowego      189,65 zł
 • Od 1ha fizycznego                379,30 zł

Stawki podatku rolnego w 2012 r.:

 • Od 1ha przeliczeniowego     185,45 zł
 • Od 1ha fizycznego               370,90 zł

Stawki podatku rolnego w 2011 r.:

 • Od 1ha przeliczeniowego      94,10 zł
 • Od 1ha fizycznego             188,20 zł

Stawki podatku rolnego w 2010 r.: 

 • Od 1ha przeliczeniowego      85,25 zł
 • Od 1ha fizycznego              170,50 zł

Stawki podatku rolnego w 2009 r.: 

 • Od 1ha przeliczeniowego      139,50 zł
 • Od 1ha fizycznego                279,00 zł

Stawki podatku rolnego w 2008 r.:

 • Od 1ha przeliczeniowego      145,725 zł
 • Od 1ha fizycznego                 291,45 zł

PODATEK  LEŚNY:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wynosiła 327,43 zł. za 1 m3 (M.P. z 2023, poz.1130).

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna).

Stawka podatku leśnego w 2024 r. - 72,0346 zł za ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2023 r. - 71,10 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2022 r. - 46,70 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2021 r. - 43,30 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2020 r. - 42,73 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2019 r. - 42,24 zł za 1 ha fiz. lasu

Stawka podatku leśnego w 2018 r. - 43,3532 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2017 r. - 42,02 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2016 r. - 42,1894 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2015 r. - 41,5470 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2014 r. - 37,6310 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2013 r. - 41,0124 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2012 r. - 41,0696 zł za 1 ha fiz. lasu.

Stawka podatku leśnego w 2011 r. - 34,0230 zł za 1 ha fiz. lasu.

 

Pełnomocnictwa

Od 01.01.2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649), wprowadzająca zmiany w przepisach dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym. W wyniku tych zmian dokonano rozróżnienia trzech typów umocowań:

- pełnomocnictwo ogólne,

- pełnomocnictwo szczególne oraz

- pełnomocnictwo do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu umieszcza się w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, ze skutkiem obowiązywania od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Ma to przyczynić się do lepszej wymiany informacji między organami podatkowymi.

Ułatwieniem dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest możliwość zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego ustawodawca zdecydował się wydłużyć okres vacatio legis -  przepisy odnoszące się do pełnomocnictwa ogólnego wejdą w życie z dniem 01.07.2016 r.

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego, zmiana jego zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie będzie wywierało skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.

Pełnomocnictwo do doręczeń ustanawia się w określonych okolicznościach ? tj. jeżeli nie został ustanowiony pełnomocnik ogólny lub szczególny oraz gdy strona postępowania zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Wskazany obowiązek nie wystąpi jednak, jeżeli doręczanie pism stronie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy mieć na uwadze istotną konsekwencję uchybienia wskazanemu obowiązkowi ? wówczas pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

W zakresie nieuregulowanym przepisami, do omawianego rodzaju umocowania stosuje się przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego. Dla przykładu oznacza to, że ustanowienie, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa do doręczeń będzie wywierało skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.

Pozostałe zmiany w sprawie pełnomocnictw:

Korzystne z punktu widzenia stron postępowania jest wprowadzenie zasady, że adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od dnia wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku - przepis wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r.

Zmiany w ustawie przewidują także rozszerzenie katalogu danych, które podlegają obowiązkowemu przekazaniu przy udzielaniu pełnomocnictwa.

Umocowania winny zawierać m.in. identyfikator podatkowy mocodawcy i pełnomocnika, a w przypadku nierezydenta ? numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny, jeśli nie posiada on identyfikatora podatkowego. Pełnomocnictwo musi też zawierać adres pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego ? podany winien być także adres e-mail.

dodatkowe informacje: wpo@tomaszow-maz.pl

lub    m.bakowska@tomaszow-maz.pl

tel. 044 724-23-11 wew. 308, 309, 551

Wytworzył:
Małgorzata Bąkowska
(2019-12-20)
Udostępnił:
Wojewódzka Alicja
(2010-12-20 21:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Bąkowska Małgorzata
(2024-01-11 09:36:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki