☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Niedziela 21.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata śmieciowa/deklaracja

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany składać deklarację w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w następujących terminach:

1) do 31 marca 2013 roku w przypadku pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości;

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, takich jak:

a) liczba osób zamieszkujących nieruchomość,

b) sposób zbierania odpadów,

c) stawka opłaty ustalona w obowiązującej uchwale.

 

 

Począwszy od 1.07.2013 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ze względu na sposób odbierania odpadów wynosi:

- selektywny - 9,00 zł za osobę,

- nieselektywny - 15,00 zł za osobę.

 

Podatnik winien wpłacać zadeklarowaną kwotę opłaty w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata ta dotyczy (tzn. opłatę za lipiec należy wpłacić do 15 sierpnia, a za m-c sierpień do 15 września itd.).

W przypadku gdy na nieruchomości znajdują się domki letniskowe lub nieruchomość wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nieruchomość wykorzystywana jest jedynie przez część roku, właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania oddzielnej deklaracji (pierwszej do dnia 15-go czerwca 2015 r.) oraz uiszczania ryczałtowej stawki opłaty w terminie do dnia 30-go czerwca każdego roku, za dany rok kalendarzowy. 

ULGI dla rodzin wielodzietnych posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Wspierając rodziny wielodzietne wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U z 2017 r. poz.1428 z późn.zm).

Zwolnienie ustalono w wysokości 50% miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej. Właściciele nieruchomości ubiegając się o częściowe zwolnienie muszą złożyć deklarację i wniosek obowiązujący od 03.06.2016 r.

NOWE DRUKI (obowiązują od 18.01.2019 r.)

Deklaracje oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat - w pokoju nr 6, parter, budynek "A", w godzinach pracy Urzędu Miasta.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 26) do wydruku

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 26) do wydruku

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/267/2016 z dnia 28.04.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 r. poz. 2309) do wydruku

 

 D R U K I   (obowiązują od 23.11.2018 r. do 17.01.2019 r. )

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r. do wydruku

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r. do wydruku

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Załącznik do uchwały Nr LXX/624/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań - kontakt 44 724-23-11 wew. 251,278 (pokój nr 6, parter, budynek główny UM)

Wytworzył:
Małgorzata Bąkowska
Udostępnił:
Alicja Wojewódzka
(2013-03-07 10:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Bąkowska
(2019-01-10 13:39:15)
 
 
ilość odwiedzin: 5506885

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X