☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata śmieciowa/deklaracja

 

U W A G A

ZMIANA KONTA

 

Szanowni Państwo

Zawiadamiamy, że od 2020 r. uległy zmianie indywidualne numery kont do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informację o nowym numerze konta można odebrać w pokoju nr 6 Urzędu Miasta ul. POW 10/16 w Tomaszowie Mazowieckim lub telefonicznie 44 724 23 11 wew. 551 lub 578.

 

W A Ż N E  - od 01.01.2020 r. wszyscy segregujemy odpady komunalne !!!

Przestała obowiązywać Uchwała Nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2025 r. poz. 2298, z 2019 r. poz. 2232). Na podstawie art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, rada gminy określa stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotność wysokości i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

Na podstawie Uchwały Nr XX/162/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 7054), stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki podstawowej która wynosi bez zmian 19,50 zł./osobę/miesiąc.

 

 

UWAGA ZMIANA STAWEK opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że od dnia 1 maja 2019 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Tomaszowie Mazowieckim uległa zmianie na podstawie podjętej w dniu 11.04.2019 r. Uchwale Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 19,50 zł./osobę/miesiąc,

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 36,00 zł./osobę/miesiąc.

 

W związku z ww. zmianą właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowego druku deklaracji.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 r. należy dokonać dopłaty wynikającej ze zmiany stawki. Terminy płatności i numery indywidualnych kont bankowych nie uległy zmianie.

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany składać deklarację w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości;

2) 10 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, takich jak:

a) liczba osób zamieszkujących nieruchomość,

b) sposób zbierania odpadów,

c) stawka opłaty ustalona w obowiązującej uchwale.

 

 

Podatnik winien wpłacać zadeklarowaną kwotę opłaty w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata ta dotyczy (tzn. opłatę za lipiec należy wpłacić do 15 sierpnia, a za m-c sierpień do 15 września itd.).

W przypadku gdy na nieruchomości znajdują się domki letniskowe lub nieruchomość wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nieruchomość wykorzystywana jest jedynie przez część roku, właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania oddzielnej deklaracji (pierwszej do dnia 15-go czerwca 2015 r.) oraz uiszczania ryczałtowej stawki opłaty w terminie do dnia 30-go czerwca każdego roku, za dany rok kalendarzowy. 

ULGI dla rodzin wielodzietnych posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Wspierając rodziny wielodzietne wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U z 2019 r. poz.1390 z późn.zm).

Zwolnienie ustalono w wysokości 50% miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej. Właściciele nieruchomości ubiegając się o częściowe zwolnienie muszą złożyć deklarację i wniosek obowiązujący od 03.06.2016 r.

UWAGA ZMIANA - na podstawie Uchwały Nr XIX/151/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 31.10.2019 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 6275) uległa zmianie wysokość zwolnienia z 50 % na 20% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej.

D R U K I

Deklaracje oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat - w pokoju nr 6, parter, budynek "A", w godzinach pracy Urzędu Miasta.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Załącznik Nr do Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 7115) - ważny od 01.01.2020 do wydruku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 26) - obowiązywał od 18.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  do wydruku

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 7115) - ważny od 01.01.2020 do wydruku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 26) - obowiązywał od 18.01.2019 r do 31.12.2019 r.  do wydruku

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/151/2019 z dnia 31.10.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 6275) - ważny od 1.12.2019 do wyboru

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/267/2016 z dnia 28.04.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 r. poz. 2309) - ważny do 30.11.2019  do wydruku

 

 D R U K I   (obowiązywały od 23.11.2018 r. do 17.01.2019 r. )

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r. do wydruku

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r. do wydruku

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Załącznik do uchwały Nr LXX/624/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań - kontakt 44 724-23-11 wew. 551,578 (pokój nr 6, parter, budynek główny UM)

Wytworzył:
Małgorzata Bąkowska
Udostępnił:
Alicja Wojewódzka
(2013-03-07 10:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Bąkowska
(2020-02-28 10:23:48)
 
 
liczba odwiedzin: 7587274

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X