☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata śmieciowa/deklaracja

UWAGA ZMIANA STAWEK opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że od dnia 1 maja 2019 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Tomaszowie Mazowieckim uległa zmianie na podstawie podjętej w dniu 11.04.2019 r. Uchwale Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 19,50 zł./osobę/miesiąc,

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 36,00 zł./osobę/miesiąc.

 

W związku z ww. zmianą właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowego druku deklaracji.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 r. należy dokonać dopłaty wynikającej ze zmiany stawki. Terminy płatności i numery indywidualnych kont bankowych nie uległy zmianie.

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany składać deklarację w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości;

2) 10 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, takich jak:

a) liczba osób zamieszkujących nieruchomość,

b) sposób zbierania odpadów,

c) stawka opłaty ustalona w obowiązującej uchwale.

 

 

Podatnik winien wpłacać zadeklarowaną kwotę opłaty w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata ta dotyczy (tzn. opłatę za lipiec należy wpłacić do 15 sierpnia, a za m-c sierpień do 15 września itd.).

W przypadku gdy na nieruchomości znajdują się domki letniskowe lub nieruchomość wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nieruchomość wykorzystywana jest jedynie przez część roku, właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania oddzielnej deklaracji (pierwszej do dnia 15-go czerwca 2015 r.) oraz uiszczania ryczałtowej stawki opłaty w terminie do dnia 30-go czerwca każdego roku, za dany rok kalendarzowy. 

ULGI dla rodzin wielodzietnych posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Wspierając rodziny wielodzietne wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U z 2019 r. poz.1390 z późn.zm).

Zwolnienie ustalono w wysokości 50% miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej. Właściciele nieruchomości ubiegając się o częściowe zwolnienie muszą złożyć deklarację i wniosek obowiązujący od 03.06.2016 r.

UWAGA ZMIANA - na podstawie Uchwały Nr XIX/151/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 31.10.2019 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 6275) uległa zmianie wysokość zwolnienia z 50 % na 20% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej.

 

 

DRUKI (obowiązują od 18.01.2019 r. )

Deklaracje oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat - w pokoju nr 6, parter, budynek "A", w godzinach pracy Urzędu Miasta.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 26) do wydruku

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 26) do wydruku

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/151/2019 z dnia 31.10.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2019 r. poz. 6275) - ważna od 1.12.2019 do wyboru

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/267/2016 z dnia 28.04.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 r. poz. 2309) - ważny do 30.11.2019  do wydruku

 

 D R U K I   (obowiązują od 23.11.2018 r. do 17.01.2019 r. )

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r. do wydruku

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/623/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r. do wydruku

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Załącznik do uchwały Nr LXX/624/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.10.2018 r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań - kontakt 44 724-23-11 wew. 551,578 (pokój nr 6, parter, budynek główny UM)

Wytworzył:
Małgorzata Bąkowska
Udostępnił:
Alicja Wojewódzka
(2013-03-07 10:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Bąkowska
(2019-12-10 11:54:41)
 
 
ilość odwiedzin: 6359157

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X