☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

AKCYZA

Zwrot podatku akcyzowego:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

- w terminie od 1 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

- w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (gruntów odłogowanych) oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1-29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2435), stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w 2021 r. wynosi 1,00 zł. 

WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. Dz.U. poz. 2466).

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W CELU PRZYZNANIA POMOCY PUBLICZNEJ (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE).

OŚWIADCZENIE (RODO) składane wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Informację na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, bud.A, pok. 8 lub telefonicznie: 44 724 23 11 wew. 308, 309.

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Bąkowska
(2019-01-10)
Udostępnił:
Bąkowska Małgorzata
(2019-01-04 10:30:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2019-07-16 12:41:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 18466297