Pilotażowe uruchomienie modułu na urządzenia mobilne (aplikacje) udostępniające służbom miejskim i mieszkańcom dane z zainstalowanych przez miasto sieci ośmiu czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez miasto dwóch rzek.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki