Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pn. Aktywni gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki