Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pt. Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno - sportowych w Tomaszowie Mazowieckim dofinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki