Zakup, dostawa i montaż cyfrowego systemu do obsługi Sali Obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa finansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. System i urządzenia związane z komunikacją online.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki