Opracowanie „Analiz na potrzeby stworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, stanowiących działanie II.1 projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki