Opracowanie dokumentu pn. Standardy komunikacji i partycypacji społecznej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz jego ewaluacja.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki