☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej


44 724 23 11 wew. 310
dyrektor: Piotr Zwardoń

 


Do zadań Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej należy w szczególności:


1) prowadzenie ewidencji pieczęci, tablic urzędowych;
2) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku miasta;
3) zabezpieczenie pomieszczeń biurowych i ich właściwe wyposażenie w sprzęt, maszyny biurowe, kancelaryjne oraz w środki czystości;
4) planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania;
5) opracowywanie planów modernizacyjnych i kapitalnych remontów budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wykonawstwem;
6) zabezpieczenie mienia Urzędu;
7) prowadzenie książek obiektów budowlanych Urzędu;
8) naprawa sprzętu i przedmiotów będących na wyposażeniu komórek organizacyjnych;
9) obsługa kserograficzna dla potrzeb Urzędu i Rady Miejskiej;
10) zabezpieczenie potrzeb Prezydenta Miasta i Urzędu w zakresie transportu osobowego;
11) dokonywanie prenumeraty prasy, dzienników urzędowych, wydawnictw fachowych, prowadzenie rejestru zasobów bibliotecznych;
12) znakowanie środków trwałych o charakterze wyposażenia Urzędu oraz nadzór nad ich wykorzystywaniem i rozlokowaniem, a także wystawianie i kompletowanie dokumentacji finansowo-księgowej stanowiącej podstawę do ewidencjonowania majątku;
13) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją sieci telefonicznej Urzędu;
14) organizacja i nadzór nad utrzymaniem porządku w budynkach Urzędu oraz w ich obrębie;
15) wykonywanie zadań związanych z obroną cywilną miasta;
16) uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów;
17) administrowanie obiektami miejskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także prowadzenie ewidencji tych obiektów;
18) obsługa administracyjna słupów ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki we współpracy z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta;
19) opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu w zakresie bieżącej obsługi Urzędu oraz klientów Urzędu;
20) zapewnienie ochrony zasobów informacyjnych znajdujących się w sieci Urzędu;
21) administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu, a także wdrażanie i administrowanie usługami www, poczta e-mail oraz innymi;
22) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych i obsługa projektowanych systemów teleinformatycznych;
23) szkolenie pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych oraz obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego;
24) nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
25) administrowanie i nadzór nad dokonywaniem czynności prawnych w Internecie, związanych z infrastrukturą klucza publicznego (podpisu elektronicznego);
26) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowanego w Urzędzie.

2. W ramach Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej funkcjonują:

1) Kancelaria Ogólna, do zadań której należy w szczególności przyjmowanie, wysyłanie, rejestracja, segregacja oraz przekazywanie korespondencji, a także obsługa centrali telefonicznej i faksu;
2) Punkt Informacyjny, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie podstawowej obsługi obywateli w ich kontaktach z Urzędem (informacja o zakresie kompetencji komórek organizacyjnych Urzędu, o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw).

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Leszek Pawlak
(2009-11-23 16:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 08:45:46)
 
 
ilość odwiedzin: 5154116

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X