Ogłoszenie i regulamin dotyczący drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18, o pow.1713m2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 319 w obr.7, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00003501/2

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki