Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki