☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XX Sesja Ray Miejskiej z dn. 28 grudnia 2011r.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD XX SESJI RADY MIEJSKIEJ

 

Porządek obrad Rady Miejskiej zwołanych na dzień 28 grudnia 2011 roku o godz. 11.00
  w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16
          XX sesję Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.

1.Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej.
3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 30 listopada 2011 roku.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012-2042”.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”;
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
c) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) dyskusja nad przedmiotowym projektem uchwały;
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/52/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011 – 2020”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok”.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 475/97 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia samodzielnej gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „Straż Miejska”
w Tomaszowie Mazowieckim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVII/142/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Konstytucji 3-go Maja w Tomaszowie Mazowieckim oraz uchylenia uchwały nr XXIV/184/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVII/144/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Ujezdzkiej, Warszawskiej, Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVII/146/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum – rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Generała J. Hallera 5/9.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/14/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok.
24. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2012 rok.
25. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
26. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
27. Interpelacje i wnioski radnych.
28. Korespondencja i sprawy różne.
29. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.


 
 
liczba odwiedzin: 7558095

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X