Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 30.08.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urząd Stanu Cywilnego

Urzędu Stanu Cywilnego


724 -22 -79
kierownik
Monika Ronek


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 

1) rejestracja stanu cywilnego osób poprzez prowadzenie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi według właściwości miejscowej;
2) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniach;
3) sporządzanie aktów urodzeń i wydawanie z nich odpisów;
4) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
5) przyjmowanie oświadczeń o pochodzeniu dziecka;
6) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
7) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu i o zmianie imion noworodkom;
8) przyjmowanie oświadczeń od osób zgłaszających urodzenie po upływie terminu do zgłoszenia noworodka;
9) przyjmowanie oświadczeń świadka obecnego przy porodzie, lub który wie o urodzeniu dziecka na podstawie osobistego przekonania;
10) sporządzanie protokołów zgłoszenia urodzenia dziecka;
11) sporządzanie protokołów w sprawie odtworzenia treści aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu;
12) przyjmowanie zapewnień od osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;
13) przyjmowanie oświadczeń o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz o nazwisku ich dzieci;
14) przyjmowanie oświadczeń w formie uroczystej o wstąpieniu w związek małżeński (celebrowanie uroczystości zawierania związków małżeńskich);
15) sprawdzanie tożsamości i pełnoletności świadków przy zawieraniu małżeństw;
16) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilne;
17) sporządzanie aktów małżeństw i wydawanie z nich odpisów;
18) sporządzanie protokołów zawarcia małżeństwa poza lokalem USC;
19) przyjmowanie oświadczeń o powrocie rozwiedzionej do nazwiska jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego;
20) występowanie z wnioskiem do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie jubilatom ,,Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie";
21) organizowanie uroczystości związanych z wręczeniem jubilatom specjalnych medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie";
22) przyjmowanie zgłoszeń o zgonach;
23) sporządzanie protokołów przesłuchania osoby zgłaszającej zgon po pochowaniu zwłok;
24) sporządzanie protokołów przesłuchania świadka w sprawie zgonu po pochowaniu zwłok;
25) sporządzanie aktów zgonów i wydawanie z nich odpisów;
26) wystawianie zaświadczeń o braku aktu w księgach stanu cywilnego;
27) wpisywanie wzmianek marginesowych i przypisów przy aktach stanu cywilnego;
28) zawiadamianie w celu dokonywania wzmianek marginesowych i przypisków przy aktach innych urzędów stanu cywilnego, w których sporządzono akty osób, których zdarzenie dotyczy;
29) wykonywanie czynności związanych z informacją statystyczną GUS;
30) prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej;
31) przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie rejestracji oraz prowadzenia dokumentacji stanu cywilnego;
32) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych;
33) udzielanie informacji i odpowiedzi na zapytania klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz innych czynności wykonywanych przez USC;
34) wydawanie decyzji w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:
a) sprostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
b) skreślenia części wpisu w aktach stanu cywilnego,
c) odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
d) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
e) wpisania (umiejscowienia) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
f) zmiany imion i nazwisk;
35) wydawanie zezwoleń dotyczących:
a) skrócenia terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
b) na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego;
36) wydawanie na piśmie odmowy wykonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
37) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą;
38) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych;
39) przekazywanie ksiąg 100-letnich do archiwum państwowego;
40) realizacja postanowień sądów i innych uprawnionych urzędów;
41) współpraca z innymi urzędami zajmującymi się rejestracją stanu cywilnego oraz ruchem ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych;
42) sporządzanie testamentów allograficznych;
43) realizowanie innych powierzonych zadań wynikający
44) ch z przepisów szczególnych w zakresie kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego.
 

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Siedlarski
(2015-07-17 10:13:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2778739

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X