☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Budżetu i Analiz Finansowych (FRB)

Referat Budżetu  i Analiz Finansowych
 44 724 23 11 wew. 218
kierownik Małgorzata Kępa

Do zadań Referatu Budżetu i Analiz Finansowych należy w szczególności:
1) przygotowanie procedury uchwalania budżetu oraz projektu uchwały budżetowej w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi i podległymi jednostkami;
2) przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej;
3) sporządzanie oraz nadzór nad planami finansowymi komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek;
4) nadzorowanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych;
5) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu miasta jako organu finansowego oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
6) sporządzanie dyspozycji w zakresie odprowadzania na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowanych dochodów budżetu państwa;
7) całokształt czynności wynikających z realizacji budżetu, w szczególności sporządzanie dyspozycji finansowych;
8) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu miasta, z realizacji planu dochodów i wydatków zadań zleconych, własnych i porozumień, bilansu z wykonania budżetu, łącznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, bilansu skonsolidowanego oraz innych wymaganych prawem;
9) rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
10) sporządzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji zawartych w niej przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu;
11) prowadzenie spraw w zakresie zaciągania i obsługi kredytów i pożyczek oraz regulowanie zobowiązań z tego tytułu;
12) prowadzenie spraw w zakresie udzielania gwarancji i poręczeń przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:32:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 13:00:45)
 
 
ilość odwiedzin: 5154134

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X