☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

44 724 23 11 wew.269

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Jacek Grabowski1. Do zadań Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:
1) realizacja zadań obrony cywilnej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, wytycznych, instrukcji i regulaminów wydawanych przez organy obrony cywilnej w szczególności: a) opracowywanie i aktualizowanie planów z zakresu OC, b) prowadzenie magazynu OC, c) organizacja powszechnego systemu łączności, ostrzegania i alarmowania;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w szczególności:
a) opracowywanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta,
b) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie, c) zapobieganie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
d) realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy,
e) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego;
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych w szczególności:
a) opracowywanie i aktualizowanie planów na czas podwyższenia gotowości obronnej państwa,
b) przygotowanie stanowisk kierowania prezydenta,
c) organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – Akcja Kurierska,
d) realizacja zadań „Stałego Dyżuru” w ramach gotowości obronnej państwa,
e) nakładanie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
f) udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;
4) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie imprez masowych organizowanych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki;
5) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej;
6) prowadzenie postępowań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach i nadzór nad przebiegiem zgromadzeń;
7) nadzór i koordynacja działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie miasta;
8) nadzór i organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych w siedzibie Urzędu, zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. 2. W ramach Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Pion Ochrony, podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta, którego zadania określa ustawa o ochronie informacji niejawnych. 3. Referatem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym zatrudnionych w Referacie pracowników. 4. W skład Pionu Ochrony wchodzą:
1) pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
2) kierownik kancelarii materiałów niejawnych;
3) administrator systemu teleinformatycznego;
4) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:29:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 12:58:50)
 
 
ilość odwiedzin: 5154171

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X