☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia


44 724 23 11 wew. 274
dyrektor Wanda Rybak

 


Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia należy w szczególności:


1) podejmowanie działań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
2) opracowywanie i realizacja miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dotyczących alkoholizmu i narkomanii oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz koordynacja Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”;
4) realizacja zadań wynikających z Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”;
5) realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
8) opiniowanie wniosków w przedmiocie utworzenia apteki ogólnodostępnej z punktu widzenia dostępności świadczonych usług;
9) koordynacja i realizacja zadań wynikających z programu na rzecz osób starszych, w szczególności współpraca i obsługa Tomaszowskiej Rady Seniorów;
10) realizacja zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa miasta;
11) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
12) prowadzenie całości spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych i ich realizacją na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
13) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami oraz koordynacja prac komórek organizacyjnych Urzędu w tym zakresie;
14) prowadzenie bieżącej koordynacji działań oraz współpraca z organami doradczymi w sferze publicznej, w tym z Radą Działalności Pożytku Publicznego;
15) wykonywanie całokształtu spraw związanych z budżetem obywatelskim;
16) współudział w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
17) wspieranie działań aktywności społecznej młodzieży;
18) współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w zakresie porozumień międzygminnych dotyczących ochrony zdrowia;
19) współpraca i wykonywanie czynności nadzoru merytorycznego wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samorządowego Żłobka nr 1.

 

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:25:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 09:39:25)
 
 
ilość odwiedzin: 5154142

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X