☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Kultury, Sportu i Promocji

Wydział Kultury i Sportu


44 724 23 11 wew. 220
dyrektor Małgorzata Śmiechowicz

 

Informacja Turystyczna
44 710 03 29


Do zadań Wydziału Kultury i Sportu należy w szczególności:

 1. tworzenie warunków materialnych, inicjowanie i koordynacja działalności sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców miasta oraz uczestniczenie w aktywnym rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta;
 2. współudział w organizacji zawodów i innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez miasto w obszarze sportu;
 3. programowanie oraz realizacja wszelkich usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz turystyki, w ramach posiadanych obiektów i urządzeń;
 4. prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie;
 5. współpraca z placówkami oświatowymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej;
 6. realizacja zadań związanych z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki;
 7. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dotacji udzielonej miejskim jednostkom organizacyjnym lub organizacjom pozarządowym w zakresie zadań Wydziału;
 8. opracowywanie i realizacja programów stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów w dziedzinie naukowej, kulturalnej i sportowej;
 9. współpraca z Radą Sportu;
 10. realizacja zadań w zakresie udzielania stypendiów sportowych;
 11. uczestniczenie w aktywnym rozwoju kultury i turystyki;
 12. współpraca z instytucjami kultury i nadzór nad realizacją ich zadań statutowych;
 13. prowadzenie rejestru miejsc pamięci narodowej;
 14. współpraca z instytucjami i jednostkami rządowymi, samorządowymi oraz sektorem pozarządowym w sprawach dotyczących kultury i turystyki;
 15. współorganizowanie imprez kulturalnych, promocyjnych i turystycznych;
 16. uczestnictwo w imprezach targowych oraz ich organizacja i przygotowanie, a także prowadzenie kampanii promocyjnych, opracowywanie materiałów i wydawnictw informacyjnych i promocyjnych w tym ich dystrybucja w zakresie zadań wydziału;   
 17. koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie turystyki w oparciu o naturalne walory miasta;
 18. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla dyrektorów miejskich placówek kultury i przedstawianie propozycji dotyczących odznaczeń i nagród resortowych i państwowych;
 19. inicjowanie i podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym poprzez dokonywanie analiz oraz sporządzanie dokumentów strategicznych, a także udział w imprezach wystawienniczych;
 20. nadzór oraz koordynowanie działań Młodzieżowej Rady Miasta;
 21. współpraca z Pełnomocnikiem ds. sportu oraz Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji
  w zakresie realizowanych zadań.

W ramach Wydziału Kultury i Sportu funkcjonuje samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. sportu, bezpośrednio podległe Prezydentowi Miasta, do którego zadań należy w szczególności:

 1. wspieranie Wydziału Kultury i Sportu w zakresie inicjowania i koordynacji działalności sprzyjającej rozwojowi sportu wśród mieszkańców miasta oraz uczestniczenie w aktywnym rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta;
 2. współpraca z Radą Sportu;
 3. współtworzenie i promowanie produktu sportowego Miasta;
 4. prowadzenie działań promujących Tomaszów Mazowiecki poprzez sport i rekreację;
 5. współpraca z samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi spółkami komunalnymi w zakresie realizowanych zadań;
 6. współpraca z organizatorami miejskich imprez z zakresu kultury, sportu i rekreacji oraz odbywających się na terenie Miasta imprez masowych;
 7. nawiązywanie współpracy z potencjalnymi sponsorami miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 11:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2019-03-06 10:00:52)
 
 
ilość odwiedzin: 5743598

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X