☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Kultury, Sportu i Promocji

Wydział Kultury, Sportu i Promocji


44 724 23 11 wew. 220
dyrektor
Małgorzata Śmiechowicz

 

Informacja Turystyczna
44 710 03 29


Do zadań Wydziału Kultury, Sportu i Promocji należy w szczególności:

1) tworzenie warunków materialnych, inicjowanie i koordynacja działalności sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców miasta oraz uczestniczenie w aktywnym rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta;
2) współudział w organizacji zawodów i innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez miasto w obszarze sportu;
3) programowanie oraz realizacja wszelkich usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz turystyki, w ramach posiadanych obiektów i urządzeń;
4) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie;
5) współpraca z placówkami oświatowymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej;
6) realizacja zadań związanych z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki;
7) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dotacji udzielonej miejskim jednostkom organizacyjnym lub organizacjom pozarządowym w zakresie zadań Wydziału;
8) opracowywanie i realizacja programów stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów w dziedzinie naukowej, kulturalnej i sportowej;
9) współpraca z Radą Sportu;
10) realizacja zadań w zakresie udzielania stypendiów sportowych;
11) uczestniczenie w aktywnym rozwoju kultury i turystyki;
12) współpraca z instytucjami kultury i nadzór nad realizacją ich zadań statutowych;
13) prowadzenie rejestru miejsc pamięci narodowej;
14) współpraca z instytucjami i jednostkami rządowymi, samorządowymi oraz sektorem pozarządowym w sprawach dotyczących kultury i turystyki;
15) współorganizowanie imprez kulturalnych, promocyjnych i turystycznych;
16) prowadzenie działań zmierzających do kreowania pozytywnego wizerunku miasta;
17) prowadzenie działań promocyjnych poprzez uczestnictwo w imprezach targowych oraz ich organizację, przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych, opracowywanie materiałów i wydawnictw informacyjnych i promocyjnych, a także ich dystrybucja;
18) współpraca z mediami w zakresie promocji miasta;
19) prowadzenie dokumentacji materiałów promocyjnych;
20) analizowanie i monitorowanie skuteczności prowadzonych działań promocyjnych;
21) koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie turystyki w oparciu o naturalne walory miasta;
22) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla dyrektorów miejskich placówek kultury i przedstawianie propozycji dotyczących odznaczeń i nagród resortowych i państwowych;
23) inicjowanie i podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym poprzez dokonywanie analiz oraz sporządzanie dokumentów strategicznych, a także udział w imprezach wystawienniczych;
24) realizowanie działań dotyczących współpracy z miastami partnerskimi oraz regionami zagranicznymi;
25) opracowanie i wdrażanie jednolitego systemu identyfikacji miasta.

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 11:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 09:23:40)
 
 
ilość odwiedzin: 5154114

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X