☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

tel: 44 726 25 72
dyrektor Iwona Sudak

Edukacja

tel: 44 724 45 51, 44 726 25 73, 44 726 25 79, 44 726 25 40

Kultura i Sport

tel: 44 726 25 55, 44 726 25 77


 


Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

 1. zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja szkół oraz przedszkoli;
 2. opracowywanie i uaktualnianie projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli;
 3. opracowywanie i uaktualnianie projektów granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i kadrowych;
 5. kontrola spełniania obowiązku nauki;
 6. opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli oraz nadzór nad ich realizacją;
 7. realizacja zadań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli;
 8. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przygotowywanie oceny ich pracy;
 9. realizowanie zadań w zakresie udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom;
 10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych placówek oświatowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 12. tworzenie warunków, inicjowanie i koordynacja działań sprzyjających rozwojowi kultury, sportu, rekreacji i turystyki na terenie miasta;
 13. współpraca z instytucjami i jednostkami rządowymi, samorządowymi oraz sektorem pozarządowym w sprawach dotyczących kultury, sportu, rekreacji i turystyki;
 14. organizacja i współorganizacja zawodów oraz innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalnym, promocyjnym i turystycznym;
 15. organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych;
 16. prowadzenie działań związanych z administrowaniem miejskimi obiektami sportowymi przez spółki miejskie;
 17. organizacja działań związanych z udzielaniem stypendiów i przyznawaniem nagród
  w zakresie sportu;
 18. realizacja zadań związanych z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji przyznawanych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki przez organizacje pozarządowe, a także dla niepublicznych placówek oświatowych;
 19. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji udzielonych miejskim jednostkom kultury;
 20. prowadzenie działań związanych z organizacją i koordynacją pracy fakultatywnych organów samorządu o charakterze konsultacyjnym, inicjatywnym i doradczym, m.in. Radą Sportu oraz Młodzieżową Radą Miasta;
 21. promocja miasta poprzez uczestnictwo w imprezach targowych dotyczących zakresu zadań wydziału;
 22. opracowywanie materiałów i wydawnictw informacyjnych oraz promocyjnych, jak również ich dystrybucja w zakresie zadań wydziału;   
 23. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 24. współpraca z instytucjami kultury i nadzór nad realizacją ich zadań statutowych;
 25. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla dyrektorów miejskich placówek kultury;
 26. przedstawianie propozycji dotyczących odznaczeń i nagród państwowych;
 27. prowadzenie rejestru miejsc pamięci narodowej;
 28. prowadzenie bazy noclegowej, gastronomicznej oraz innych usług związanych z organizacją turystyki w mieście;
 29. prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi noclegowe niepodlegające kategoryzacji;
 30. inicjowanie i podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym poprzez dokonywanie analiz oraz sporządzanie dokumentów strategicznych;
 31. współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji w zakresie realizowanych zadań.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 11:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2020-10-15 09:51:23)
 
 
liczba odwiedzin: 7472673

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X