☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Podatków i Opłat
44 724 23 11 wew. 294
dyrektor Danuta Lewandowska

 1. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem oraz określeniem zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych);
 2. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. prowadzenie postępowań w przedmiocie ulg (umorzenia, odroczenia, raty) dotyczących podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  
 4. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej za pomocą aplikacji SHRIMP oraz sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej dla rolnictwa i rybołówstwa;
 5. wydawanie postanowień w zakresie wniosków dotyczących ulg w spłacie podatków i opłat stanowiących dochody gminy a realizowanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych;
 6. prowadzenie stałych działań w zakresie kontroli danych zawartych w deklaracjach i informacjach podatkowych oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji;
 7. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w przypadku nie zgłoszenia obowiązku podatkowego;
 8. sporządzanie wniosków o refundację utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień podatkowych;
 9. bieżące sprawdzanie terminowości wpłat należności i terminowe podejmowanie czynności zmierzających do sporządzania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych;
 10. windykacja należności podatkowych, należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych;
 11. prowadzenie nakazowych postępowań sądowych w zakresie opłat wynikających ze stosunków cywilnoprawnych;
 12. prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
 13. prowadzenie postępowań w zakresie ujawniania spadkobierców nieruchomości;
 14. zgłaszanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych;
 15. dokonywanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz rozliczanie otrzymywanej na ten cel dotacji;
 16. wydawanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Wytworzył:
(2013-04-25)
Udostępnił:
Leszek Pawlak
(2009-11-23 16:00:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2019-03-06 09:58:18)
 
 
ilość odwiedzin: 5743642

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X