Ogłoszenie i regulamin dotyczący drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Przędzalnianej 13, o pow.508 m2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 46/1 w obr.11, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00050673/2.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki