Ogłoszenie i regulamin dotyczący drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Na Skarpie, o pow.756m2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 823 w obr.21, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00029826/4.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki