Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy działkom oznaczonym w ewidencji gruntów numerami: 23/12 i 22/17 w obr. 25, wykorzystywanym jako droga dojazdowa do nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki