Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wskazania miejsc nasadzenia dębów na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz zaproponowania patronów dla każdego z drzew.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki