☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad sesji na dzień 25 luty 2016 roku

 
Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
zwołanej na dzień 25 luty 2016 roku (czwartek) o godz. 11.00
w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy POW 10/16
 
 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołów z XX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2015 roku i z XXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.
5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2025”.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/181/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków na lata 2016 – 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Integracja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Braci Gadajów w Tomaszowie Mazowieckim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/322/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w drodze bezprzetargowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
17. Sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.
18. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2012 – 2015 za rok 2015.
19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 za 2015 rok.
20. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
21. Sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016 za 2015 rok.
22. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
23. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
24. Interpelacje i wnioski radnych.
25. Korespondencja i sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
 
Wytworzył:
Halina Chyra
Udostępnił:
Łukasz Pązik
(2016-02-18 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Pązik
(2016-02-18 15:20:36)

 
 
liczba odwiedzin: 7867203

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X