☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad sesji z dnia 27 sierpnia 2015r.

Proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. zwołanej na dzień 27 sierpnia 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00

1.  Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

2.  Przedstawienie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

3.  Przyjęcie protokołów z XII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2015 roku i z XIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2015 roku.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.

5.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
na dzień 25 października 2015 r.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o wynajem
mieszkania w zasobach Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/37/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Kapituły
Honorowej do spraw nadania lub pozbawienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

19. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.

20. Interpelacje i wnioski radnych.

21. Korespondencja i sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Halina Chyra
(2015-08-20)
Udostępnił:
Kaczkowski Paweł
(2015-08-20 08:17:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczkowski Paweł
(2015-08-21 08:45:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2408716