☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLII sesja Rady Miejskiej na dzień 30 października 2013r.

Proponowany porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 30 paździenika 2013 roku (środa) na godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
  25 września 2013 roku.
 4. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej nr 47a oraz wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej nr 47.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata
  2014 – 2018”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zawierania w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
  porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Tomaszowie Mazowieckim programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzenia gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Inowłódz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przeprowadzenia badań funkcjonowania komunikacji miejskiej
  na terenie gmin: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gmina Wolbórz, Gmina Ujazd, Gmina Lubochnia, Gmina Inowłódz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki za rok szkolny 2012/2013.
 21. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożeniu przez radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oświadczeń majątkowych.
 23. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 24. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 25. Interpelacje i wnioski radnych.
 26. Korespondencja i sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7556188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X