☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLI sesja Rady Miejskiej na dzień 25 września 2013 r.

Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 25 wrzesień 2013 roku (środa) na godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 28 sierpnia 2013 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” (dot. Pana Jerzego Wojniłowicza).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” (dot. Pana Bogusława Drozdowskiego).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz, Gminą Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy dla utworzenia Partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa  Mazowieckiego na 2013 rok”.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubochnia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki wykonania zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej
  dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4328E)
  na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Granicznej”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  i ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. Ch. na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku złożonego przez Spółkę Fortuna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 roku w przedmiocie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier w Tomaszowie Maz. przy Placu Kościuszki 2/7.
 17. Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
 18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Korespondencja i sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7559786

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X