☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XL sesja Rady Miejskiej na dzień 28 sierpnia 2013r.

Proponowany porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 28 sierpnia 2013 roku (środa) na godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 26 czerwca 2013 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa  Mazowieckiego na 2013 rok”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. T. Ostrowskiego 14.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego – mokradła zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 12 w obrębie 27 na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LVIII/506/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Lewej 16, 20, 22 i 24.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Granicznej nr 1/7.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w formie aportu do Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zwierzynieckiej nr 42.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku usługowo – mieszkalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 11/15 stanowiącego własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem w prawie własności działki gruntu w formie przetargu nieograniczonego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli, udziału w wysokości ¼ w prawie własności działek stanowiących współwłasność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Zuzanowie w gminie Sobienie – Jeziory, powiat otwocki.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Sosnowej nr 62 – 70, stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Sosnowej nr 62 – 70 wraz ze sprzedażą zabudowań na niej usytuowanych, z przeznaczeniem na usługi oświaty i kultury.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 w granicach administracyjnych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 21. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
 22. Informacja na temat realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I półroczu 2013 roku.
 23. Informacja o niezrealizowanych uchwałach Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych w I półroczu 2013 roku.  
 24. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 25. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 26. Interpelacje i wnioski radnych.
 27. Korespondencja i sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej.
Wytworzył:
Edyta Wieteska
Udostępnił:
Marek Pacek
(2013-08-21 15:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Pacek
(2013-08-21 15:27:31)

 
 
liczba odwiedzin: 7573133

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X