☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 29 maja 2013 roku (środa) na godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16


1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.    Przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.
5.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Podleśnej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Gęsiej 5 i Gęsiej 7.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 12 przy ul. Krzyżowej 25/27 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 97.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej nr 56 zabudowanej stacją transformatorową.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dot. ul. Elizy Orzeszkowej).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wykonanej infrastruktury technicznej w formie aportu do jednoosobowej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
12.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXVII/242/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r., zmienionej uchwałą nr XXXVI/315/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
13.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
15.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
16.    Interpelacje i wnioski radnych.
17.    Korespondencja i sprawy różne.
18.    Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Edyta Wieteska
Udostępnił:
Marek Pacek
(2013-05-23 11:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Siedlarski
(2013-06-21 11:06:16)
 
 
liczba odwiedzin: 7559751

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X