☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 24 kwietnia 2013 roku (środa) na godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 27 marca 2013 roku.
 4. Informacja o działalności Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2012 roku.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2013 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 95/97.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tomasza Ostrowskiego 14.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Poprzecznej nr 4.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dzieci Polskich nr 26.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ks. J. Skorupki nr 1/3.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wierzbowej 10-110, ul. Batalionów Chłopskich 7 i ul. Wodnej, stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody i użytków ekologicznych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2012.
 19. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2012 rok.
 20. Sprawozdanie z realizacji lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 21. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 22. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.
 23. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 24. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 25. Interpelacje i wnioski radnych.
 26. Korespondencja i sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.
Wytworzył:
Edyta Wieteska
(2013-04-18)
Udostępnił:
Jan Siedlarski
(2013-04-18 08:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Siedlarski
(2013-06-21 11:07:38)
 
 
liczba odwiedzin: 7556150

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X