☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXIV Sesja Rady Miejskiej na dzień 30 stycznia 2013 r.

Proponowany porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 30 stycznia 2013 roku (środa) na godz. 12.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16CZĘŚĆ I
1.Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.Przedstawienie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 20 grudnia 2012 roku.
4.Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pani Joannie Kulmowej.
5.Wręczenie Aktu Nadania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” Pani Marii Bunzel i Panu Jackowi Nawrockiemu.

CZĘŚĆ II
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bogusława Meca w Tomaszowie Mazowieckim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działki stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obr. 9 przy ul. Elizy Orzeszkowej o nr ewidencyjnym 22/2 mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Elizy Orzeszkowej 24a.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działki stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obr. 24 przy ul. Szarotki o nr ewidencyjnym 957/2 mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Szarotki 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności działek gruntu położonych w Tomaszowie Maz. przy ul. Północnej 27 i 29.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności działki gruntu położonej w Tomaszowie Maz. przy rzece Wolbórce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w formie aportu do Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2013 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/164/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2011 r. o zmianie uchwały nr LXIV/542/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XV/125/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienionej uchwałą nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012 roku o zmianie uchwały nr XV/125/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 95/97.
19. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim za 2012 rok.
20. Informacja o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim za 2012 rok.
21. Informacja o działaniach w zakresie promocji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z wyszczególnieniem zadań i kosztów za 2012 rok.
22. Informacja na temat realizacji planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w 2012 roku.
23. Informacja na temat realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2012 roku.
24. Informacja na temat realizacji planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w 2012 roku.
25. Informacja o niezrealizowanych uchwałach Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych w 2012 roku.
26. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
27. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
28. Interpelacje i wnioski radnych.
29. Korespondencja i sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.


 
 
liczba odwiedzin: 7559420

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X