☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXIII Sesja Rady Miejskiej na dzień 20 grudnia 2012 r.

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 20 grudnia 2013 roku (czwartek) na godz. 12.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
  28 listopada 2012 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013-2043”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”:
 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  na 2013 rok”;
 2. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
 3. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 4. dyskusja nad przedmiotowym projektem uchwały;
 5. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Tomaszowie Mazowieckim.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
  za te usługi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok.
 12. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 201 3 rok.
 13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 14. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Korespondencja i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7558152

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X