☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXI Sesja Rady Miejskiej na dzień 30 października 2012 r.

Proponowany porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 30 października 2012 roku (wtorek) o godz. 12.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

1.Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.Przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.
3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 26 września 2012 roku.
4.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
6.Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012.
8.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXI/513/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania zmienionej uchwałą nr XVII/141/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2011 r. o zmianie uchwały nr LXI/513/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz, Gminą Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy (Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim) w sprawie udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku usługowo – mieszkalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 11/15 stanowiącego własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem w prawie własności działki gruntu w drodze bezprzetargowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Tomaszowa Mazowieckiego na działania pracownika Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich zlokalizowanych na Placu Gabriela Narutowicza oraz przy ulicach Mazowieckiej i Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim.
18.Informacja Prezydenta Miasta o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
19.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożeniu przez radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oświadczeń majątkowych.
20.Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
21.Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
22.Interpelacje i wnioski radnych.
23.Korespondencja i sprawy różne.
24.Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.


 
 
liczba odwiedzin: 7559160

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X