☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXX Sesja Rady Miejskiej na dzień 26 września 2012 r.

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 26 września 2012 roku o godz. 12.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 29 sierpnia 2012 roku. 
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.Bohaterów Getta Warszawskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Tkackiej nr 10.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. internetu socjalnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.  
 11. Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień 30.06.2012 r.
 12. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 13. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Korespondencja i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
   

 
 
liczba odwiedzin: 7559355

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X