☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXVI Sesja Rady Miejskiej z 30 maja 2012r.

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 30 maja 2012 roku o godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr V/25/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz jednostkom organizacyjnym podlegającym gminie.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/220/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej – Orzeszkowej.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XV/125/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Spalskiej, Luboszewskiej i Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
 16. Rezolucja w sprawie wpływu polityki makroekonomicznej na kondycję finansów publicznych podsektora samorządu terytorialnego.
 17. Apel w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej wprowadzenia nazwy węzłów drogowych, które będą „obsługiwać” miasto Tomaszów Mazowiecki,na przebudowywanej drodze krajowej nr 8 (S - 8).
 18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Korespondencja i sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2012-05-24 11:42:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Siedlarski
(2013-06-21 11:32:55)

 
 
liczba odwiedzin: 7573118

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X