☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXIV Sesja Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2012r.

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 25 kwietnia 2012 roku o godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16


 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 28 marca 2012 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XI/95/11 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4333E)”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ujezdzkiej 35/39, stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej – Orzeszkowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 24 przy ul. Bluszczowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 108/1 mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Bluszczowej 10.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 8 przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 492.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy drodze krajowej nr 8.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1 realizowanego w 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXIII/531/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz – Krzysztofikowej”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej 71/81 w Tomaszowie Mazowieckim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/52/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych.
 18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.
 19. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2011.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 21. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 22. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 23. Interpelacje i wnioski radnych.
 24. Korespondencja i sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2012-04-19 11:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Siedlarski
(2013-06-21 11:35:07)

 
 
liczba odwiedzin: 7573144

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X