☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012r.

Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 28 marca 2012 roku o godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 29 lutego 2012 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2008 – 2013”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie istniejącej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Tomaszów Mazowiecki poprzez ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Tomaszów Mazowiecki na działkach położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy drodze krajowej nr 8.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej nr 110/112, stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego, działka 460/5 oraz wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 123.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 8 przy ul. Długiej i ul. Handlowej, na którą składają się działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 72/2 i 71/3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Tomaszów Maz., położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. H. Kołłątaja 21 a na prawo własności nieruchomości gruntowej należącej do osoby fizycznej, położonej w Tomaszowie Maz. pomiędzy ul. Kruczą a ul. H. Kołłątaja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia infrastruktury technicznej w formie aportu do jednoosobowej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Bińczyka na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 14. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich za 2011 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania za rok 2011 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2009 – 2011.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2010 – 2012 za rok 2011.
 17. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 „Tomaszów dla Seniorów” za rok 2011.
 18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Korespondencja i sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Siedlarski
(2012-03-22 14:03:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Siedlarski
(2013-06-21 11:37:14)

 
 
liczba odwiedzin: 8128456

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X