☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXII Sesja Rady Miejskiej z dn. 29 lutego 2012r.

Proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 29 lutego 2012 roku o godz. 11.00 ,w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 25 stycznia 2012 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2011 roku.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w formie aportu do Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w formie aportu do Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w formie aportu do Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XV/125/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2011 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 16. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2011 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/185/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 20. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 21. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 22. Interpelacje i wnioski radnych.
 23. Korespondencja i sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7559147

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X