Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne w roku 2012 dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki