☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XVI sesja Rady Miejskiej z dn. 28 września 2011 r.

Porządek XVI sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 28 września 2011 roku
o godz. 10
00 w Sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.
przy ul. POW 10/16

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 8 sierpnia 2011 roku oraz protokołu z XV sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011-2020”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy POW w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z żądaniem wykupu działki stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego nr 37-41, na której wzniesiono budynki i urządzenia o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w formie bezprzetargowej, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie nr 12 przy ul. św. Antoniego 24A oznaczonej w ewidencji gruntów nr 233/2 mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. św. Antoniego 24.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wykonanej infrastruktury technicznej w formie aportu do jednoosobowej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień 30.06.2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Gabriela Śliwki związanej z załatwieniem jego wniosku w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 12. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 13. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczący w okresie między sesjami.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Korespondencja i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

 
 
liczba odwiedzin: 7558174

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X