☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XVII Sesja Rady Miejskiej z dn. 26 października 2011 r.

na dzień 26 października 2011 roku o godz. 1100 w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16 XVII sesję Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 28 września 2011 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. (rondo u zbiegu ulic: Jana Pawła II, Granicznej i Smugowej)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011-2020”.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LXI/513/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Konstytucji 3-go Maja w Tomaszowie Mazowieckim oraz uchylenia uchwały Nr XXIV/184/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Zawadzkieji Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Ujezdzkiej, Warszawskiej, Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim, pomiędzy ulicą Opoczyńską, a terenami kolejowymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum – rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, nie spełniających wymagań formalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2012-2015.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Gabriela Śliwki w przedmiocie nieprawidłowości zgłaszanych przez skarżącego związanych z rozwiązaniem z nim stosunku pracy przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 21. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
 22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki za rok szkolny 2010/2011 r.
 23. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 24. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 25. Interpelacje i wnioski radnych.
 26.  Korespondencja i sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2011-10-21 11:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Pacek
(2011-10-21 11:12:06)

 
 
liczba odwiedzin: 7573221

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X