Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2022 r.