Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.