Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Tomaszowie Mazowieckimw oparciu o transmisję radiową i światłowodową - etap 7 (II postępowanie)