☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Zapytanie znak WAN-N.6812.17.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, dot wykonania operatu szacunkowego określającego wartość udziału w nieruchomości przy ul. Ciepłej 5/7 element menu 2022-06-08 14:03:06 MODYFIKACJA
Zapytanie WAN-N.6812.16.2022 z dnia 12.04.2022 roku, dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 108, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3, obr.8. element menu 2022-06-08 14:02:15 MODYFIKACJA
Zapytanie WAN-N.6812.15.2022 z dnia 12.04.2022 roku, dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 28, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 462, obr.6. element menu 2022-06-08 14:01:45 MODYFIKACJA
Zapytanie WAN-N.6812.14.2022 z dnia 12.04.2022 roku, dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 26, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 461, obr.6. element menu 2022-06-08 14:01:15 MODYFIKACJA
Zapytanie WAN-N.6812.13.2022 z dnia 12.04.2022 roku, dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Bogusława Meca 15, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 37/2, obr.12. element menu 2022-06-08 14:00:36 MODYFIKACJA
Zapytanie WAN-N.6812.12.2022 z dnia 12.04.2022 roku, dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II br 23-29, obr.23, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: nr 35/1, nr 39/1, nr 749, nr 44/4, nr 750/7, nr 750/8. element menu 2022-06-08 14:00:03 MODYFIKACJA
Zapytanie znak: WAN-N.6811.1.2022KŻ z dnia 19.01.2022 roku dot. wykonania wykazu zmian gruntowych danych ewidencyjnych oraz podziału działki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 110/112 element menu 2022-06-08 13:59:10 MODYFIKACJA
Zapytanie dotyczące wykonania rzutów lokali oraz operatów szacunkowych określającego wartość lokali w celu sprzedaży na rzecz najemców element menu 2022-06-08 13:58:26 MODYFIKACJA
Zapytanie znak: WAN-N.6812.2.2022 z dnia 13.01.2022 roku dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego nr 94 – działka nr. 153 element menu 2022-06-08 13:56:32 MODYFIKACJA
Zapytanie znak: WAN-N.6812.3.2022 z dnia 13.01.2022 roku dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 65/67 element menu 2022-06-08 13:55:18 MODYFIKACJA
Zapytanie znak: WAN-N.6812.1.2022 z dnia 13.01.2022 roku dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zabudowanej położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wąwalskiej nr 24 element menu 2022-06-08 13:54:03 MODYFIKACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi. element menu 2022-06-07 14:20:02 UTWORZENIE
Opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu POPT Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-20 element menu 2022-06-06 14:55:39 UTWORZENIE
Przebudowa ulicy Starowiejskiej i ulicy Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją. element menu 2022-06-06 13:20:54 UTWORZENIE
„Opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej EKO pozytywny Tomaszów” w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. element menu 2022-06-06 10:10:44 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 2408716