☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Petycja z dnia 10 06 2022 roku dot. lokalizacji przystanków MZK w rejonie ulicy Mireckiego element menu 2022-06-22 15:10:23 UTWORZENIE
Przeprowadzenie szkoleń z języka migowego dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych oraz otwartego szkolenia dla kierowców komunikacji publicznej w zakresie obsługi pasażerów ze szczególnymi potrzebami. (II POSTĘPOWANIE) element menu 2022-06-22 13:03:42 UTWORZENIE
Przeprowadzenie szkoleń z języka migowego dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych oraz otwartego szkolenia dla kierowców komunikacji publicznej w zakresie obsługi pasażerów ze szczególnymi potrzebami. (II POSTĘPOWANIE) element menu 2022-06-22 13:01:47 MODYFIKACJA
Przeprowadzenie szkoleń z języka migowego dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych oraz otwartego szkolenia dla kierowców komunikacji publicznej w zakresie obsługi pasażerów ze szczególnymi potrzebami. (II POSTĘPOWANIE) element menu 2022-06-22 12:59:19 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze - podinspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym element menu 2022-06-22 08:07:34 UTWORZENIE
Przebudowa ulic: Damazego, Henryka, Haliny i Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa w osiedlu Ludwików - Etap II i III. element menu 2022-06-20 15:34:13 UTWORZENIE
Przebudowa ulic: Damazego, Henryka, Haliny i Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III. element menu 2022-06-20 15:30:47 UTWORZENIE
Zakup, dostawa i montaż cyfrowego systemu do obsługi Sali Obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Zwiększenie jakości, zakresu e-usług oraz poziomu cyberbezpieczeństwa finansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. System i urządzenia związane z komunikacją online. element menu 2022-06-20 14:29:52 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa oświetlenia parkingu przy bloku nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim ul. św. Antoniego 93 (Osiedle Wyzwolenia II) element menu 2022-06-20 12:36:40 UTWORZENIE
Zawiadamiam o wydaniu w dniu 14 czerwca 2022r. Decyzji Nr 23/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E – ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim Lokalizacja: Działki o numerach ewidencyjnych 30, 771, 789 w obrębie 13, działki o numerach ewidencyjnych 8, 179, 180 i 217 w obrębie 22 oraz działka o numerze ewidencyjnym 446/1 w obrębie 23, położone w Tomaszowie Mazowieckim element menu 2022-06-20 12:28:06 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E – ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim Lokalizacja: Działki o numerach ewidencyjnych 30, 771, 789 w obrębie 13, działki o numerach ewidencyjnych 8, 179, 180 i 217 w obrębie 22 oraz działka o numerze ewidencyjnym 446/1 w obrębie 23, położone w Tomaszowie Mazowieckim element menu 2022-06-20 12:23:45 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamiające strony postępowania o ponownym III wystąpieniu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, co do zakresu raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim, Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Nazwa przedsięwzięcia: "Budowa hali produkcyjnej z częścią biurową, a także instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 163/129 obr. 4 Miasto Tomaszów Mazowiecki" element menu 2022-06-20 12:06:20 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wydaniu w dniu 6 czerwca 2022r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy Nr 65/W/2022 z dnia 11 maja 2022r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z myjnią samochodową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 452 w obrębie 7 w Tomaszowie Maz. element menu 2022-06-20 08:45:35 UTWORZENIE
Porządek LIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 23 czerwca 2022 r. element menu 2022-06-17 07:40:56 UTWORZENIE
Porządek LIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 23 czerwca 2022 r. element menu 2022-06-17 07:39:00 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 2408716