☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Wykaz dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przeznaczonych do zbycia zlokalizowanych przy ul. Jana Kilińskiego element menu 2023-10-03 14:53:54 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze - podinspektor w zespole ds. danych miejskich w Biurze Kontroli element menu 2023-10-03 13:25:28 UTWORZENIE
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia strony postępowania o zmianie nazwy przedsięwzięcia oraz o ponownym (trzecim) wystąpieniu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, co do zakresu raportu, z uwagi na złożenie w dniu 29 sierpnia 2023r. tekstu jednolitego Karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa, nadbudowa, przebudowa i rozbudowa Zakładu ROLDROB S.A. ul. Warszawska168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki" (uprzednio było: "Budowa i rozbudowa zakładu ROLDROB S.A."), planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 63/8 w obrębie 1 w Tomaszowie Mazowieckim" element menu 2023-09-28 10:15:09 UTWORZENIE
Obwodowe komisje wyborcze element menu 2023-09-28 08:48:13 MODYFIKACJA
Wykaz dla działek przy ul. Na Skarpie - dz. 822 i 823, 824 i 825 obr. 21 element menu 2023-09-27 15:12:03 UTWORZENIE
Ogłoszenie o naborze - podinspektor w Wydziale Obsługi Administracyjnej i Informatycznej element menu 2023-09-27 15:05:51 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Rozbudowa budynku specjalistycznego szpitala onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim o magazyn apteki szpitalnej". Lokalizacja: działki o numerze ewidencyjnym 785/21 i 785/23 w obrębie 23, położone w Tomaszowie Mazowieckim. element menu 2023-09-27 11:47:28 UTWORZENIE
Porządek LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 26 września 2023 r. element menu 2023-09-26 15:22:05 UTWORZENIE
Porządek LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 26 września 2023 r. element menu 2023-09-26 15:21:19 UTWORZENIE
Porządek LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 26 września 2023 r. element menu 2023-09-26 15:20:48 UTWORZENIE
Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.286.2023.MS2 element menu 2023-09-26 14:38:35 UTWORZENIE
Ogłoszenia o przetargu ul. Spalska 18 element menu 2023-09-26 13:02:12 UTWORZENIE
Ogłoszenie o przetargu ul. Prawa 12 element menu 2023-09-26 12:56:38 UTWORZENIE
Ogłoszenie o przetargu ul. Klonowa 8-10 element menu 2023-09-26 12:53:56 UTWORZENIE
Ogłoszenie o przetargu ul. Klonowa 29 element menu 2023-09-26 12:50:50 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 2617210