Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Miejska Komisja Wyborcza element menu 2024-02-27 07:58:25 UTWORZENIE
Zgodnie z artykułem 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje udostępniona oferta Tomaszowskiego Centru Sportu Sp. o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie publiczne z zakresu wspierania sportu pod tytułem: Udział w Rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w Piłce Siatkowej Juniorów. Oferta dostępna będzie do 4 marca 2024 roku. element menu 2024-02-26 14:18:36 UTWORZENIE
Petycja z dn. 14.02.2024r. element menu 2024-02-23 13:27:11 UTWORZENIE
Petycja z dn. 20.02.2024r. element menu 2024-02-23 13:26:00 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 19 lutego 2024r. przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Decyzji Nr 2/S/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, dla inwestycji: "Budowa, nadbudowa, przebudowa i rozbudowa Zakładu ROLDROB S.A., ul. Warszawska168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki", wraz z publikacją treści decyzji. element menu 2024-02-22 10:39:50 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 19 lutego 2024r. przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Decyzji Nr 2/S/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, dla inwestycji: "Budowa, nadbudowa, przebudowa i rozbudowa Zakładu ROLDROB S.A., ul. Warszawska168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki". element menu 2024-02-22 10:37:11 UTWORZENIE
Porządek LXXXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r. element menu 2024-02-21 18:41:55 UTWORZENIE
Porządek LXXXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r. element menu 2024-02-21 18:37:35 UTWORZENIE
Porządek LXXXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r. element menu 2024-02-21 18:37:05 UTWORZENIE
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamiające strony zainteresowane w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki o nr ewid. 152 w obr 1 położonej w Tomaszowie Maz., o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości sąsiedniej element menu 2024-02-21 15:20:38 UTWORZENIE
AKCYZA dokument HTML 2024-02-21 09:26:09 MODYFIKACJA
AKCYZA element menu 2024-02-21 09:26:09 MODYFIKACJA
AKCYZA element menu 2024-02-21 09:26:07 MODYFIKACJA
Petycja z dn. 08.01.2024r. element menu 2024-02-20 15:05:17 UTWORZENIE
Zapytanie dotyczące wykonania operatu szacunkowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. element menu 2024-02-20 11:13:36 UTWORZENIE