Uchwała nr LXIV/499/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego"